Editorial Team

Editor-in-Chief

Badrah Uyuni
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia
Google Scholar xHOrWeUAAAAJ Scopus  57216542197
Sinta ID 6715409 ORCID 0000-0001-7815-4008

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................

Editors Board

  Dr. Abdul Hamid, Lc. M.Kom.I
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia
Google Scholar ISyWl8QAAAAJ Scopus  
Sinta ID 6739521 ORCID  

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................

  Husnul Khotimah Sylvia
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia
Google Scholar Y_D8iSkAAAAJ Scopus  
Sinta ID 6183647 ORCID  

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................

  Untung Margono
University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
Google Scholar vfDHlUUAAAAJ Scopus  
Sinta ID   ORCID  

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................

  Ifham Choli
Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia
Google Scholar ISyWl8QAAAAJ Scopus  57224055610
Sinta ID qAzYEn0AAAAJ ORCID  

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................

  Ida Susilowati
Universitas Islam Darussalam, Gontor, Indonesia
Google Scholar VM_vGY4AAAAJ Scopus  
Sinta ID 6654844 ORCID  0000-0002-6511-2156

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................

  Syandri
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Google Scholar 14PFoLIAAAAJ Scopus  
Sinta ID 6725188 ORCID  

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................................................