Reviewers

 Denny Indrayana, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: 3wsjMKQAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 6158393

Efridani Lubis, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: N10Wq_IAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 5992267

Zainal Arifin Hoesein, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: jbUaVMAAAAAJScopus ID Scopus ID: 57198801773 |  Sinta ID: 6681692

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Faculty of Shariah and Law, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam
Google Scholar Google Scholar: IctmFj8AAAAJScopus ID Scopus ID: 57419832100 |  Sinta ID: 

Jeane Neltje Sally, Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: zXVMcG4AAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6657370

Mella Ismelina Farma Rahayu, Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: qndzDokAAAAJScopus ID Scopus ID: 57195923570 |  Sinta ID: 6113354

Bani Syarif Maula, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: mX6OMP4AAAAJScopus ID Scopus ID: 57200649637 |  Sinta ID: 6080837

Rohmad Adi Yulianto, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: wdHYri8AAAAJScopus ID Scopus ID: 57219327372 |  Sinta ID: 6688059

 

Rachmat Trijono, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: zHC3LSIAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 6676110

Heru Widodo, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: ccRf7pcAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 6738936