Editor in Chief

M Fahri Yasin Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: OMjKov8AAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6185777

Associate Editor in Chief

Khasanah Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: cnV41jYAAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6185171

Yetti Supriyati Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: MYataF4AAAAJScopus ID Scopus ID: 57193862535 |  Sinta ID: 6031167

Triyanti Abdulrahman Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: ijXdiQUAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 113685

Nurmida Catherine Sitompul Universitas PGRI Adi Buana, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: 0ksOMlYAAAAJScopus ID Scopus ID: 57211214464 Sinta ID: 6084226

Editorial Assistant

Toto Raharjo Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: | Scopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 

Anugerah Lestari Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: | Scopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: