Editor in Chief

M Fahri Yasin Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: OMjKov8AAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6185777

Editor Boards

Yusrizal, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Evaluasi Pendidikan, Teknologi Pendidikan
Email : yusrizal_fkip@unsyiah.ac.id Google Scholar Google Scholar: H2qY5zkAAAAJ Scopus ID Scopus ID: 57196085782   Sinta ID: 58254

Yetti Supriyati Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: MYataF4AAAAJScopus ID Scopus ID: 57193862535 |  Sinta ID: 6031167

Triyanti Abdulrahman Universitas Islam As-Syafiiyah, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: ijXdiQUAAAAJScopus ID Scopus ID:  |  Sinta ID: 113685

Nurmida Catherine Sitompul Universitas PGRI Adi Buana, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: 0ksOMlYAAAAJScopus ID Scopus ID: 57211214464 Sinta ID: 6084226

Nursanita Nasution, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: u2SLZ28AAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6739425

Eka Yunita Yustantina, Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: 7BTQD1UAAAAJScopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 6726041

Editorial Assistant

Toto Raharjo Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: | Scopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: 

Anugerah Lestari Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
Google Scholar Google Scholar: | Scopus ID Scopus ID: |  Sinta ID: